Sustainble Poetry nominerade till hållbarhetspris

Vilken glädje för alla medskapare i Sustainable Poetry! Projektet har åter igen nominerats och är en av tre finalister till Tångräkan som är Trelleborgs kommuns hållbarhetspris.

Hållbarhetspriset Tångräkan delas ut till privatperson, skola, skolklass, vårdinrättning, företag, förening eller annan institution eller sammanslutning som utfört förtjänstfull insats för hållbar utveckling inom inom någon, eller med fördel flera, av aspekterna ekologisk, social och ekologisk hållbarhet, inom Trelleborgs kommun.

Motivering:

Projektet föddes på Söderslättsgymnasiet och är ett samarbete mellan lärare och pedagoger från förskolan till gymnasiet och lokala samhällsaktörer. I projektet används poesi som verktyg och låter barn och unga skriva poesi med utgång i FNs 17 globala hållbarhetsmål. Genom poesin gör vi sedan unga människors röster hörda både digitalt och ute i samhället.

Tångräkan, Hållbarhetspris – Trelleborgs kommun