Fler lärare upptäcker att lärande för hållbar utveckling angår alla skolans ämnen och ger fantastiska möjligheter att arbeta med eleverna som medskapare för en hållbar framtid. Här tipsar en lärare i Spanien om Sustainable Poetry och den fantastiska idén att förena de 17 globala målen för hållbar utveckling med poesi.

eTwinning (Teach Green Group)