Det flerstämmiga som kreativ utgångspunkt

Publiken skapar tillsammans

Under föreläsningen på SETT SYD fick publiken först skapa ett ordmoln med tankar om en hållbar framtid, därefter påbörjades ett gemensamt diktskapande.

Vi skriver i era ord – kollektivt textbygge

I dag fick elever från BF, HA, VOC, SA på Söderslättsgymnasiet (åldersblandat) fortsätta utmaningen genom att utforska publikens meningar och sätta samman dessa till nya dikter. Inför uppdraget hade vi läst olika dikter, tolkat och samtalat om tre olika dikttyper: anafordikt (upprepning), fri dikt och argdikt.

Eleverna arbetade parvis eller i grupp om tre med samma utgångspunkt, dvs. att välja meningar utifrån menti-resultatet och sedan presentera sina val för varandra och vidare ge sig i kast med det kreativa samskapandet. Engagemanget och samarbetet för det kollektiva textbygget tog snabbt fart. Medan eleverna arbetade aktivt tillsammans hade jag goda möjligheter att följa processen och fånga tecken på lärande. Det här är språklig kreativitet där fantasi och verklighet förenas och ger eleverna möjlighet att “leka och experimentera” med språket.

Tre dikter; anafordikt, fri dikt och argdikt

Följande tre exempel är några av dikterna som samskapades genom ett aktivt och koncentrerat arbete på cirka 20 minuter:

Dikt 1: Hållbarhet, bara så du vet!

Kunskap om världen ger

medmänskliga barn

Kunskap om världen

ger kreativa barn

Kunskap om världen

ger modiga barn

Hållbarhet, bara så du vet!

Dikt 2: Hopp och medmänsklighet

Medvetna handlingar kräver mod.

Utan medmänsklighet är vi ingenting.

I en värld full av medmänsklighet blir vi ett.

Hoppet är

vad mänskligheten aldrig ska förlora

Vi, tillsammans.

Kärlek och Hopp

Dikt 3: Barn dör utan kärlek

Vi hatar

att barn

inte känner hopp

inför morgondagen.

Vi hatar

att barn dör

utan kärlek.

Vi hatar

att vi inte har

kunskap om vår framtid.

Omvärlden i skolan och skolan i omvärlden

Som avslutning på lärsekvensen fick eleverna med sig hem världens utmaning och möjlighet som går ut på att berätta vad, hur och varför vi skapar poesi för en hållbar framtid och sedan inspirera till att skapa poesi tillsammans med en person de träffar under helgen. Kanske är det pappa som får anta utmaningen, ett familjeäventyr, en nära vän, en ny bekant, syskonen eller kanske grannen? Om man spenderar helgen ensam går det bra att skapa dikten på egen hand. På måndag blir det poesimaraton (resultat) och presentation av var skapandet tog plats, hur det gick till och vem som varit medskapare (process). Det ska bli spännande och lärorikt.

Kanske blir du nyfiken på att göra det här med dina elever? Gör så och tänk på att berätta för oss, dela #sustainablepoetry #nätkärlek med hela världen.

Maria Glawe, Förstelärare och projektledare för Sustainable Poetry