Sustainble Poetry sprider #nätkärlek

Högläsning och samtal om Gretas riskfyllda äventyr för att rädda planeten

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa lyssnat på och läst om Greta Thunberg som drabbades av psykisk ohälsa. Genom böcker, artiklar och granskningar i sociala medier har eleverna tagit del av hennes story och närmat sig samtalet om den breda och komplexa frågan psykisk ohälsa. Eleverna som läser påbyggnadskurserna (svenska 2 och 3) har följt Gretas äventyr i medierna sedan förra läsåret; från det att hon ensam satte sig utanför riksdagshuset till att hon ett år senare mobiliserade en hel värld och frambringade världens genom tiderna största klimatstrejk. #GIRLPOWER

Granskning av det demokratiska samtalet i sociala medier

Parallellt med läsningen om Gretas liv och hennes enorma intresse för klimatkrisen har eleverna granskat näthat och hur det sprids i sociala medier. Å ena sidan hyllas Greta för henens kamp, å andra sidan utsätts hon för hatiska kommentarer. Eleverna har många tankar om det tuffa samtalsklimat som finns på internet. De reagerade starkt på att det är så många vuxna som ligger bakom näthatet och det faktum att barn inte gör som vuxna säger utan gör som vuxna gör. Så här resonerade två elever i undervisningen efter de granskat kommentarerna om Gretas skolstrejk för klimatet:

Jag reagerade mycket på hatet från vuxna personer, hur de säger och skriver om en helt vanlig person som bara vill visa vad hon brinner för och vill visa det för folk att det är viktigt med klimatet. Jag tycker att detta är sjukt hur vuxna människor kan göra såhär mot en flicka som bara vill visa hur viktigt det är med får framtid och klimatet.

Elev, åk 1, gymnasiet

När Maria läste artikeln om Greta Thunberg för oss idag fick jag känslan vad modig hon är. Greta får väldigt mycket hat från vuxna människor som jag känner mest ska lyfta henne och lyssna på vad hon har att säga, men istället skriver de en massa elaka ord.

Att Greta redan vid 15 års ålder har mycket mer kunskap än vad de flesta vuxna har tror jag kan provocera just för att ett barn brinner och har sjukt engagemang för något som drabbar vårt hem. ”Eftersom ni vuxna skiter i min framtid, så gör jag det med” är någonting Greta säger och jag bara tycker att det är så rätt. Varför vårt klimat är som det är idag är just för på 60 talet började man ana om hur det skulle bli i framtiden. Men man tänkte inte mer på det och fortsatte som vanligt.

Elev årskus 2, gymnasiet

Var med och sprid #nätkärlek – Skapa poesi för en hållbar framtid och dela med hela världen #sustainblepoetry

Sustainable Poetry reagerar på den allt hårdare tonen på internet och samskapar aktivt lokalt, nationellt och globalt för att öka medvetenheten och kunskapen om värdegrund och nätetik; hos barn, unga och vuxna. Genom poesins kraft och ett globalt digitalt samskapande för en hållbar framtid kan vi tillsammans främja ett tryggt, mer humant och inspirerande internet.

Utifrån dikten En vit liten strumpa av Anna Planting- Gyllenbåga har vi samtalat om de globala målen 3, 4, 5 och 10 (Agenda 2030) i undervisningen och lagt extra vikt vid att samtala om hur vi tillsammans genom att skaffa oss kunskaper och stärkt handlingskompetens kan arbeta för en medmänsklig värld där alla får plats, tillåts att vara sig själv, kan växa och frigöra sin fulla potential. Vi har också samtalat om betydelsen av våra olikheter för att skapa ett hållbart samhälle. Greta Thunberg som pratar öppet om sina diagnoser ser det som upplevs “annorlunda” av omgivningen som superkrafter istället för funktionsnedsättningar. I sociala medier har Greta Thunberg sagt följande:

När hatarna ger sig på ditt utseende och att du är annorlunda betyder det att de inte har något annat att ta till. Då vet du att du vinner!

Greta Thunberg

Eleverna fick träna på att ställa frågor till dikten En vit liten strumpa. Det resulterade i samtal om hur normer formar vårt sätt att se på världen, hur de påverkar vårt samhälle och välmående, om hur de skapar begränsningar och ojämlikhet. Syftet var att fördjupa upplevelsen och få en djupare förståelse. Elevernas läskompetens stärks bland annat genom utmaningen att läsa på, mellan och bortom raderna. När vi läst, tolkat och samtalat om olika läsupplevelser var det dags för eleverna att göra sina röster hörda genom att skapa en dikt på valfritt sätt som berör demokratiproblemet näthat. I diktskapandet uppmanades eleverna att ta ut svängarna rejält så att deras tankar och känslor kläs i ord med kraft att beröra och förändra världen. Genom att arbeta så här stärks lärande för hållbar utveckling samtidigt som de ges möjlighet att använda språk, kunskaper och förmågor i autentiska situationer utanför skolans fyrkantiga väggar. Dikterna syftar till att värna det demokratiska samtalet och ge hopp i en orolig och konfliktfylld värld. #nätkärlek #sustainblepoetry #Agenda2030

Poesin är kärlekens språk. Vi behöver dess bilder, rytmer och klanger för att alls kunna yttra oss om kärlekens väsen. Och det är i mellanrummen, mellan orden, som mening uppstår.

Mats Söderlund, Poet