Dagens dikt är skapad av Ana Rita från Wool and Snow School – gruppen i Portugal. Deras lärare Fatima undervisar i hållbar utveckling och eleverna skriver poesi på sitt modersmål. Ta del av fler dikter i FB-gruppen Sustainable Poetry.

Para um mundo melhor

Todos temos de ajudar!

A natureza, sem nós, pode viver

Nós, sem ela, não vai dar!

Om vi ska få en bättre värld måste vi alla hjälpa till. Naturen kan leva utan oss, men vi kan inte leva utan naturen!