Finalist till Läsguldet 2019 – Vilken glädje!

Bland många nominerade har juryn (MTM) vaskat fram fem finalister till Läsguldet 2019 och Sustainable Poetry är en av finalisterna som skapar tillgänglig läsning för alla. Med Läsguldet uppmärksammar vi personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor. 

Sustainable Poetry samskapar med hela världen

Vilken glädje att dela finalistplatsen med alla fantastiska medskapare i Sustainable Poetry! Samskapandet för en hållbar framtid sker med stort engagemang och tilltro till ungas förmågor att påverka framtiden såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att inte lämna någon utanför. Vi vill öppet och inkluderande inbjuda alla till ett aktivt medskapare där den individuella friheten att skapa är gränslös. Det är så vi möjliggör god utbildning för alla oavsett förutsättningar och behov. Det är också så vi tillsammans kan nå de globala målen till 2030!

Fira med oss genom att läsa och skapa poesi för en hållbar framtid tillsammans med barn och unga. Öppna upp klassrumsfönstret och släpp in omvärlden, utforska de komplexa frågorna utan givet svar, låt orden flöda fritt för vår gemensamma framtid och var med att sprida mer kärlek på nätet. #sustainablepoetry

Under projektet har vi lagt särskild vikt vid att inkludera och inspirera – det viktigaste av allt har varit medskapandet hos våra elever och genom att lyfta det har vi tillsammans skapat livslång läsglädje. Sustainable Poetry lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin.

Sustainable Poetry i Trelleborg – MTM

Varma hälsningar

Maria, Projektledare och initiativtagare till Sustainble Poetry