Hur kan vi värna om det demokratiska mötet, samtalet och dialogen? Hur kan vi stärka inkludering, ömsesidig förståelse och interkulturell medvetenhet? Hur kan den språkliga och kulturella mångfalden berika och blomma ut för en hållbar framtid?

Det är frågor vi utforskar tillsammans med barn och unga genom att skapa poesi för en hållbar framtid på olika språk och genom olika utryck. Dagmara som är förstelärare och samordnare, berättar om modersmålslärarnas fantastiska arbete tillsammans med elever i olika skolor i Trelleborgs kommun:

Modersmålslärare är med i projektet ”Sustainable poetry”. Våren 2019 har flerspråkiga elever skapat dikter kopplade till de 17 globala målen på eget modersmål och svenska. Sammantaget har det blivit ett imponerande antal av 20 olika modersmål.

Det här läsåret är vår ambition att öka antal flerspråkiga elever som utvecklar sin språkliga kompetens och samhällsrelaterade kunskaper genom poesi. I modersmålsenheten har vi en arbetsgrupp som ger arbetet med projektet en tydlig struktur samtidigt som det kommer nya tankar kring hur det kan göras ännu mer inspirerande för alla pedagoger och elever. Vi kommer att ha egna workshops där fokus ligger på ett transspråkigt perspektiv i diktskrivande. Förutom det kommer det att finnas en levande utställning i personalrummet med veckans dikter och siffror som visar antal skapade dikter. Allt detta i form av en konstverk tillverkad av hållbara material.

Tack vare Maria Glawe har vi fått möjlighet att nå fram till en större publik läsare men vi söker även egna vägar. Vi ser allt detta som en mycket positiv satsning utifrån effekterna som projektet har haft. Lärandet har blivit mer attraktivt, synligt och meningsfullt för eleverna som har använt sin hela språkliga repertoar för att uttrycka sina röster kring framtidsfrågor. I klassrummen har modersmålslärare träffat glada och engagerande, modiga och nyfikna, analyserande och reflekterande elever. Poesi skapar oändliga sätt att uttrycka egna känslor och påverka andra. Vår motto är: ”Poesi är elevernas frihet och modersmål är deras styrka”.”
 

Dagmara, Modersmålslärare