En dag så full av lycka

Vandrade i gullvivans, mandelblommans,

kattfotens och den blå violens hemvist.

De tusenåriga markerna slösade på färger:

tjärblomstrens purpurröda blomställning,

jungfrulinets himmelsblå fågelvingar och

knölsmörbloman guldgula solöga.

Varje steg en gåva och ett äventyr.

Tordyvelns kamp för att komma på rätt köl,

tornfalkens attacker mot kråkans gangsterfasoner,

de åtta korgarna lekfulla luftsaltomortaler.

Kände ingen smärta,

ingen sorg eller bitterhet.

Livets mångfald och rikedom var nog.

En kastad papperslapp vid vägkanten,

en skolavslutningslapp:

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.”

Den underbara dikten som ger eleverna en riklig och utmanande läsupplevelse är skapad av poeten Germund Sellberg som hämtat inspiration i en av Czeslav Milosz dikter. Germund Sellberg besökte elever från grundskolan och från gymnasiet under läsåret 2018/2019: Vi skapar poesi som är tillgänglig för alla. Det var så uppskattat!

Att vara medskapare i Sustainable Poetry gör att du vågar släppa sargen och utforska det som gör dig nyfiken och det som finns bortom det rätta svarets pedagogik. Gemensamt fokuserar vi på att rusta barn och unga med framtidshopp och med djupa kunskaper där den språkliga och kulturella mångfalden får blomma ut för en hållbar framtid.