Kreativitet på hållbar väg är en handledning för pedagogisk personal hur man kan arbeta kreativt, skapande och språkutvecklande med hållbar utveckling. Bland annat finns Sustainable Poetry med på sidorna 28-31 som inspiration för att arbeta med poesi och hållbar utveckling i undervisningen. Ladda ner handledningen: Kreativitet på hållbar väg