Handledning i det kreativa skapandet för en hållbar framtid

Kreativitet på hållbar väg är en handledning för pedagogisk personal hur man kan arbeta kreativt, skapande och språkutvecklande med hållbar utveckling. Bland annat finns Sustainable Poetry med på sidorna 28-31 som inspiration för att arbeta med poesi och hållbar utveckling i undervisningen. Ladda ner handledningen: Kreativitet på hållbar väg