Förändra världen

Elev, grundskolan

Vi tänker för mycket och känner för lite

Vi behöver mänsklighet

inte maskiner och pengar.

Vi behöver vänlighet och mildhet,

inte klokhet och makt.

Utan dessa egenskaper kommer livet att bli våldsamt

och allt kommer att gå vilse.

Alla tänker på att förändra världen,

men ingen tänker på att förändra sig själv.

Lämna ett svar