Det är på riktigt…

I morgon är det kick off för Sustainable Poetry läsåret 2019/2020 och startskottet mot firandet av hela världens poesidag World Poetry Day och Poesifestival 2020! I Trelleborg har vi öppet hus med ett inspirerande innehåll som kan intressera många! Bland annat blir det poesimaraton och lärare som inspirerar från förskolan, grundskolan och gymnasiet samt bibliotekarier som berättar om sina erfarenheter av Sustainable Poetry under läsåret 2018/2019 och poesifestivalen 2019. Denna inspirerande aktivitet är en spännande del av vår medverkan i Skåne Innovation Week. Vi är självklart med och bidrar till målet att skapa Europas mest innovativa region – utbildning har en synnerligen viktig roll.

Vi smygstartar i dag med en dikt som skapades av en elev i årskurs 5 i samband med poesifestivalen 2019. Låt dig beröras! Det är så här vi utbildar aktiva, kritiska samhällsmedborgare som värnar om en hållbar framtid för alla!

Lämna ett svar