Söderslättsgymnasiet är en av fem kandidater som kan vinna svenska biblioteksvärldens finaste pris “Årets bibliotek”. Vilken glädje! Bland annat är skolbibliotekarierna Magdalena och Sten en del av teamet i Sustainbale Poetry.

Vi uppfyller inte bara målen i läroplaner och skollagen, utan har hittat roliga och innovativa sätt att göra det på. Vi sitter inte på en stol och lånar ut böcker, vi är ute och driver olika projekt med elever involverade.

Läs intervjun i Trelleborgs Allehanda. Varmt grattis! Nu hoppas vi på finalplats!

Sten vid sommarutställningen 2019 på Stortorget i Trelleborg
Magdalena vid utställningen på Matsvinnsfestivalen och Malmö Festivalen 2019