Nu är den äntligen här!

I februari fick jag den stora glädjen att vara en av 19 utvalda lärare från Örnsköldsvik i norr till Trelleborg i söder som fick påverka kvaliteten på Skolverkets nya lärmodul Hållbar utveckling i gymnasieskolan. Syftet var att ge kreativa och kritiska synpunkter kring hur modulen passar in i gymnasieskolans verksamhet. Nu är modulen äntligen här! Sedan tidigare finns modulen om hållbar utveckling som riktar sig till grundskolan Hållbar utveckling åk 7-9.

I modulernas innehåll påtalas utbildningens viktiga roll (mål 4 och delmål 4:7 i Agenda 2030) för att möta de utmaningar världen står inför. Modulen tar upp det allra viktigaste av uppdrag skolan har att hantera, som är att undervisa för hållbar utveckling. Det är ingen överdrift att hävda att de elever vi möter i skolan i dag växer in i en värld i accelererande förändring och stora utmaningar. 

Del 7 tar i synnerhet upp hur lärare kan arbeta med Agenda 2030 och de globala målen i undervisningen. Genom att göra det synligt för eleverna att globala målen finns, vad de står för och att de är ett sätt att representera världens gemensamma utmaningar på, kan vi skapa en grund för diskussion, där även kritiska perspektiv är viktiga.

Globala målen och poesi – hur hänger det ihop?

Ett medskapande i Sustainable Poetry ger eleverna möjlighet att utforska Agenda 2030 och de globala målen samtidigt som de blir medskapare till en annorlunda och förändrad värld. I deras dikter förmedlas komplexa frågor, tankar och känslor som vi behöver lyssna till och agera utifrån. Det är upp till oss som goda förebilder att skapa förutsättningar för ungas medskapande i samhällsutvecklingen, ta deras tankar och känslor på allvar, lyfta deras röster och skapa en inkluderande gemenskap som leder oss i en hållbar riktning. Ett mycket talande exempel som visar att unga vill engagera sig i hållbar utveckling är den 15:e mars 2019, då ungdomar i 125 länder skolstrejkade för klimatet, inspirerade av svenska Greta Thunberg. Strejken visar att ungdomar känner oro för framtiden, men också handlingskraft (Hållbar utveckling gymnasieskolan, del 7 Globala målen i undervisningen).

Kritiskt, kreativt och medskapande

Att skapa poesi för en hållbar framtid handlar om att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolan och samtidigt “förvandla” ungdomars oro till framtidstro och göra deras röster hörda för en hållbar framtid. Ett minst sagt angeläget, utmanande, spännande och lärorikt äventyr för alla medskapare! Följer du med på äventyret?

Maria Glawe, Initiativtagare och projektledare för Sustainable Poetry

Skapad av elever i grundskolan till utställningen under Trelleborgs första poesifestival 2019. Västervångskolan, Trelleborgs kommun.

Lämna ett svar