Med glädje presenterar vi Kulturskolan i Trelleborg som är nya medskapare i Sustainable Poetry. Kulturskolechefen Michael Nordberg har ordet:

Inför detta läsår fick Kulturskolan i Trelleborg en förfrågan och ett erbjudande om att delta i Sustainable Poetry med våra elever. Ganska snart dök det upp idéer om hur vi skulle kunna bidra och den tanke och idé vi har är att vi genom de olika inriktningarna som finns hos oss dvs. musik, dans, teater, bild, serier och film ska gestalta dikterna som skrivits med våra olika uttrycksformer.

Jag tror att processen till det färdiga resultatet kommer att bli ett spännande arbete för både elever och lärare och att vi får möjlighet att prova lite nya sätt att undervisa. Att vi sedan på köpet i vår undervisning får möjlighet till både reflektion och fördjupning över de globala målen är en vinst som gagnar alla och då menar jag alla. Ett sådant erbjudande tackar man inte nej till, eller hur?

Michael Nordberg, kulturskolechef