“Genom att skriva kan vi medskapa, sprida våra frön och förändra världen!”

Våren 2019 fick jag frågan om jag ville vara med i juryn och utse vinnare på Trelleborgs Poesifestival. Att svara ”ja” var inget som jag ens behövde fundera på! Det var självklart att ställa upp! Jag älskar poesi och har själv skrivit dikter så länge jag kunnat skriva! Tyvärr har jag de senaste åren sett hur intresset för poesin som konstform dalat och haft svårt att nå ut till en läsekrets. Ända tills nu!

I min inkorg fick jag en dag i början av mars 2019 en samling texter. Det var flera hundratals välskrivna dikter, författade av skolelever i Trelleborgs kommun på varierande stadier i skolan. Det var tävlingsbidragen som jag skulle bedöma! Det blev en läsning som helt tog andan ur mig: Vilka texter! Vilken skaparglädje och skrivarlust! Många skrev på svenska eller på andra språk som de behärskade. Orden som jag inte förstod ringlade som sköna blomsterrankor för mina ögon. Det fanns djup och mening hos varenda en och att välja de bästa blev nästan plågsamt svårt. Självklart förstår jag att det finns en uppsjö av engagerade pedagoger, kanske även föräldrar, som stöttat ungdomarna genom processen. Genom att skriva kan vi medskapa, sprida våra frön och förändra världen!

Nu måste hela Trelleborg börja se potentialen i denna unga skaparkraft. Nu har vi möjlighet att sätta Trelleborg på kartan som en världspoesins huvudstad!

Anitha, Ljung, Klimat & Hållbarhetssamordnare
Poesi skapade på olika språk av elever i grundskolan och i gymnasiet. Tack alla elever, modersmålslärare och språklärare för värdefullt samskapande.

Lämna ett svar