Genom ett globalt samskapande kan vi gemensamt bidra med tankar och idéer kring vår tids globala utmaningar och bli aktiva medskapare till en hållbar framtid.

Låt oss tillsammans göra världen lite bättre varje dag! #sustainablepoetry