Poesi för en hållbar framtid är projektet som vill skapa förutsättningar för kreativitet och en mångfald av kulturyttringar samt främja ett internationellt kulturutbyte. I samband med den internationella mångfaldsdagen den 21 mars (FN-dag) samtalade vi om mångfaldskonventionen och presenterade dikter där barns och ungas olika tankar och röster fick träda fram.

Enligt konventionen ska vi skapa förutsättningar för kulturerna att fritt kunna blomstra, samspela och berika varandra, att uppmuntra till dialog mellan kulturerna och att främja interkulturalitet. Målen är särskilt viktiga i en tid av stora migrationsflöden. Tre fjärdedelar av världens större konflikter har enligt FN en kulturell dimension och det är därför brådskande att överbrygga klyftor mellan kulturer för att främja fred, stabilitet och utveckling. Konventionen betonar också att det är nödvändigt att införliva kultur som ett strategiskt inslag i internationellt utvecklingssamarbete.

Citat ur texten Mångfaldsdagen: Vems berättelser räknas? av Mats Djurberg och Staffan Forsell