Nikki “Nikki Visual” Schmidt på Simply Draw it Big

Nikki Schmidt från Simply Draw it Big kommer att vara med på Trelleborgs första poesifestval den 20 mars! Nikki kommer att fånga upp höjdpunkterna från dagen, dialog och era idéer.

Nikki har studerat Visuell Kommunikation på Malmö Universitet och har sedan många år jobbat som illustratör. Idag är hon Lead Live Scriber på Simply Draw it Big. Nikki brinner för Social innovation och hållbarhet. Hon använder sin kreativitet och visuella verktyg för att skapa förståelse och samförstånd kring viktiga ämnen på ett vackert och lätt-överskådligt vis.

Simply Draw it Big är Sveriges enda byrå för Live Scribers och de jobbar även runtom EU. Exempelvis på Europaparlamentet i Bryssel. Nu senast fick de chansen att visualisera live under Dalai Lamas framträdande i Malmö. En tryckt version av bilden har Dalai Lama noggrant gått igenom med stor glädje och signerat med en hälsning.  

Simply Draw it Big är specialister på att visualisera i realtid för att ni ska få en bättre behållning av det som sagts under dagen. Bilder hjälper oss att förstå, minnas och skapa samförstånd. Med en visuell summering kan man enkelt återberätta vad som hänt när man är tillbaka på kontoret dagen efter. www.simplydrawitbig.com