Madeleine Brandin, arkitekt och författare inspirerar och förgyller med dagens dikt

En gammal skotsk ramsa säger. ”An apple a day keeps the doctor away”. Jag säger att ett dagligt rim, håller hjärnan i trim.

Den som tror att poesi är svårt har fel. Den som inte orkar läsa långa texter kan alltid läsa en dikt. Precis som man borstar tänderna på morgonen kan man ta en daglig dikt till frukost. Snabbt att läsa, men orden varar och kan lyfta hela dagen.

Ord flyttar tankar och sinnesstämningar från en människa till en annan människa. Nog är det förunderligt. Sms, twitter, rap, orden finner nya vägar. Ord som bränner, tröstar och smeker, roar och leker, gläder och lyfter.

Poesi är för barn och unga. Så klart! I Trelleborgprojektet tar orden plats vid borden. Poesin får nya vingar.

Under många år var journalisten och författaren Herman Lindqvist krigsreporter. Han har berättat att under hemska förhållanden med kulor vinande kring öronen i belägrade områden så var poesi det enda han orkade läsa. Men det läste han. 

Jag har arbetat hela mitt liv med hus, gator och hemkänslans landskap, jag älskar doften av nyblandad betong, synen av blommande raps och ljudet av hammare mot dyckert. Jord är lera – lera blir tegel – tegel blir murverk – murverk är konstverk – genom alla tider – över hela världen.

Skriv i vatten

i månljusa natten

drömmar strömmar

från Trelleborg till Los Angeles

från Kap Horn till Kamtjatka

Segla över vatten

tårarna och skratten

nu lyfter vi

Madeleine Brandin, arkitekt och författare

www.arkitekturpoesi.com