Vi möter kvinnan under samhällets kontroll och struktur.

Vi ser att det vore enkelt att ta bort censureringen

som skymmer och begränsar hennes kropp.

Men för kvinnan är det enklare att låta det vara kvar.

Dagens dikt är skapad av Wille på Söderslättsgymnasiet