Lärarna på Östra skolan i Trelleborg uppmärksammar alla hjärtans dag tillsammans med eleverna genom att skapa kärlekspoesi på två språk, bosniska och svenska. I undervisningen arbetar de strategiskt för att använda elevernas flerspråkiga resurser (transspråkande).

Idag (14 februari) var det passande att prata om kärlek och de globala målen samtidigt. Hur hänger det ihop? I åk 1 och åk 2 på Östra skolan i Trelleborg samtalade vi om hur vi med kärlek kan ta hand om jorden. Först gjorde vi en tankekarta kring “kärlek” och sedan sa eleverna meningar som jag (läraren) eller eleven i åk 2 skrev ner. Meningarna sattes ihop till en dikt på bosniska och vi hann också översätta dikten på svenska. Det var en härlig lektion där alla elever var aktiva och delaktiga.

Ljubav

Životinje moraju da žive i da imaju hranu.

Voda se mora očistiti i čuvati.

Drvo nam je važno jer nam daje kisik.

Ljudi se moraju pomagati.

Moramo da čuvamo Zemlju.

Mora se čuvati struja i da je ne koristimo previše.

Moraju svi imati hranu i vodu.

Mora se čuvati brat.

Mora se čuvati sestra.

Mora se čuvati familija.

Moraš čuvati sebe.

Mora se čuvati voda.

Mora se čuvati svijet.

Moramo da spasimo svijet.

14 februar 2019

Dikt skapad av elever i grupp.

Kärlek

Djur måste få mat och leva.

Man måste rena vatten och ta hand om det.

Täden är viktiga för att de ger oss syre.

Människor måste hjälpa varandra.

Vi måste ta hand om jorden.

Vi måste spara stömmen och vi får inte slösa på den.

Alla måste ha mat och vatten.

Man måste ta hand om sin bror.

Man måste ta hand om sin syster.

Man måste ta hand om sin familj.

Du måste ta hand om dig själv.

Man måste ta hand om vatten.

Man måste ta hand om världen.

Vi måste rädda världen.

14 februari 2019

Dikt skapad av elever i grupp.