Jag skriver under signaturen J Hope. Jag går i årskurs 9 på Pilevallskolan. Det globala mål som min dikt handlar om är nr 11 om hållbara samhällen. 

Naturen runt om oss gråter, 

hon gråter varje dag och varje sekund som går. 

Vi, hennes barn, har aldrig frågat henne varför hon gråter. 

Vi har aldrig haft modet till att fråga henne, 

rädslan om att gråta längs henne skrämmer oss.

Men någon måste göra det, förr eller senare. 

Så jag frågar henne;

“Moder natur, varför gråter du?”

Ordlöst, ser hon sig omkring allt i hennes skapelse, 

plötsligt och sorgligt förstår jag.