Bokryggspoesi

Modersmålslärarna delar med sig av elevernas kreativa diktskapande

Vi har använt en samling av böcker på elevens modersmål. Elever i mindre grupper läser titlar på böcker högt och försöker hitta en idé eller ett ord som fungerar som röd tråd. Ordet eller idén ska stämma överens med något/några av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Ett urval görs och elever lägger upp böckerna så att titlarna skapar en dikt. Varje bok står för varje rad i dikten. Upplaget ändras flera gånger, nya tankar och nya dikter skapas.

Ett tips: utmaningen ligger i att hitta titlar som hör ihop och skapar en historia. Om böckerna i klassrummet inte räcker till och ett besök på biblioteket inte löser problemet (böcker på andra språk är inte många) går det bra att söka böcker på nätet.

Vem trodde att böckernas titlar faktiskt kan bli en dikt?

Lämna ett svar