Vilken fantastisk dag i poesins tecken! Vi samlade elever från grundskolan och gymnasiet, lärare, skolbibliotekarier och inspiratörer från WWF för att skapa poesi för en hållbar framtid.

Först inspirerade Germund och Mona från WWF och därefter kreativ workshop i skolans mediatek. Bland annat skapade eleverna tillsammans en haikudikt om Trelleborg med utgångspunkt i skulpturen ”Yin och Yang” gjord av två konstnärer i Skåne:

Stadens mångfald är

Hav, skärmflyg, tuppar, vänner

Trelleborg brinner

Vidare skapades dikter utifrån en rad olika metoder; bland annat Black Out Poetry, Cut Out Poetry, Färgbandspoesi och Remake poetry.

Genom arbetet främjas medskapande, interkulturell dialog och ungas drivkraft för att utöva konst och kultur. Genom skapandet får de en medskapande roll i utvecklingen av framtidens samhälle. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi arbetar tillsammans! Bli medskapare du också.