Hela världen fylls av poesi…

Här på Designgymnasiet på Kungsholmen i Stockholm, kommer vi att koppla poesiprojektet till handelskursen;Inköp 1 och Hotell & turismkursen; Turistbyrå service.

I Inköp 1 börjar vi nu med ett delmoment om socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling som jag tror passar poesiprojektet.

I turistbyråservice börjar vi med delmomentet om allemansrätten samtidigt. Som redovisningsform på uppgifterna de arbetar med på delmomentet så kommer eleverna att få skriva poesi med utgångspunkt i dessa teman.

Eleverna skall sedan få sätta upp sina poesialster på lite större återvinningsbara post-it lappar på världskartan i klassrummet.

Vi kommer att fotografera av världskartan allt eftersom den fylls på med post-it lappar, så att världen fylls av poesi!

Åsa Klintberg, Designgymnasiet Stockholm

Lämna ett svar