“Poesi är deras frihet” – Språklig mångfald som resurs i lärandet

Vilken glädje att Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun firar den den internationella poesidagen den 21 mars 2019 tillsammans med oss och är medskapare i projektet “Poesi för en hållbar framtid”. Att få ta del av poesi på 20 olika språk skapade av barn och unga från förskolan till gymnasiet är helt fantastiskt! Så här presenterar Dagmara Nyberg Dosz, modersmålslärare och förstelärare, deras arbete:

Flerspråkiga elever representerar olika modersmål och olika årskurser: förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet. Dikter skrivs i olika former, växelvis på elevernas modersmål och svenska.

Elevernas språkliga repertoar integreras i eget lärande och skapande, translanguaging träder fram i modersmålslärarens pedagogik i klassrummet. Flerspråkig kompetens, fantasi och kreativitet, intresse och engagemang skapar konstverk målat med ord och bilder.

Eleverna bygger upp medvetenhet om hållbar utveckling samtidigt som de inspireras och inspirerar, reflekterar och välkomnar alla läsare in i egen skönlitterär värld. Modersmål är elevernas styrka och identitet. Poesi är deras frihet. 

 

Lämna ett svar