I dag har vi samtalat om poesi på instagram, vilket blivit ett globalt fenomen. Tillsammans läste vi ur diktsamlingen “milk and honey” av Rupi Kaur – en diktsamling som hittills är den mest sålda diktsamlingen i världen. Vi lyssnade också på Michaela Forni och Michaela Hamilton som tagit instapoesi till Sverige och nyligen släppt diktsamlingen “På andra sidan natten” (Tv4 – Masspsykosen på Instagram botas med poesi…).

Eleverna fick utforska vad som skiljer instapoesi från traditionell poesi och resonera kring varför instapoesi blivit en internationell succé. Eleverna tror att det korta formatet tilltalar ungdomar, att det enkla språket gör det lättare att ta till sig dikter och att vi alla kan skapa och dela berättelser. De delar således uppfattningen med Forni och Hamilton, som i intervjun, berättar att instapoesi till skillnad från annan poesi är lätt, tillgänglig och får oftast plats i en bild på Instagram.

Vi pratade vidare om vilket behov instapoesi kan fylla i unga människors liv och berörde frågor som väcker starka känslor. Bland annat tog eleverna upp den ytliga fasad som ofta visas upp i sociala medier och betonade att den nyanserade bilden av verkligheten många gånger försvinner. Tankarna berörde psykisk ohälsa som är ett växande problem. Dikterna kan fylla ett sådant tomrum, menade eleverna. I undervisningen kan vi närma oss dessa komplexa frågor genom att läsa, samtala och skapa instapoesi med eleverna. Det gjorde vi i dag, vilket var uppskattat. Vi fastnade för flera olika dikter i “På andra sidan natten”  men en blev lite mer uppmärksammad i samtalen:

Det svåraste är att vakna

när så mycket i en sover

Få ord, stort innehåll, utan enkelt svar. Det är så viktigt att vi lärare skapar trygga mötesplatser för eleverna där de fritt och utan oro kan diskutera komplexa frågor. Efter jullovet ska vi fortsätta läsa, skapa och dela instapoesi för en hållbar framtid.  Vi hoppas fler vill göra det och dela med sig!

Inspireras under jullovet:

  • Lyssna på Michaela Forni och Michaela Hamiltons podcast
  • Läs deras diktbok “Andra sidan natten”
  • Läs “milk and honey” av Rupi Kaur

I “milk and honey” (som också finns på svenska) får läsaren ta del av dikter som berör kärlek, förlust, våld, överlevnad med mera. Så här presenterar Rupi Kaur sin diktbok:

this is the journey of

surviving through poetry

this is the blood sweat tears

of twenty-one years

this is my heart

in your hands

this is

the hurting

the loving

the breaking

the healing