Hur skapar man emojipoesi?

Det fick barn på Klagstorps förskola och elever på Söderslättsgymnasiet utforska i en workshop som handlade om kreativt skapande med fokus på hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

Inför workshopen bloggade eleverna och förskolebarnen och via bloggen fick barnen tips på digitala sagor som skapades av förskolebarn på Smygeskolan i samband med vårt sagoprojekt “Framidssagor från Trelleborg”. Här följer ett exempel:

Emoji – ett globalt symbolspråk som hjälper oss att uttrycka känslor

Gymnasieeleverna hade i förväg gjort några exempeldikter och förberett presentationer, vilket blev en bra inledning. Därefter fick de tillsammans utgå från ett/flera av de globala målen och med hjälp av emojis ge sin bild (tankar och känslor) av en hållbar framtid.

Det var spännande, kreativt och språkutvecklande att arbeta med bildspråk på det här sättet. Det var dessutom inkluderande eftersom alla, oavsett hur långt man kommit i läs- och skrivutvecklingen, var delaktiga och medskapande i en lärande och glädjefull gemenskap.

Forskning har dessutom visat att båda hjärnhalvorna aktiveras när vi använder emojis. Det tycker vi är jättebra! (SVT Vetenskap – Emojis hjälper oss med känslorna Nästa vecka ska barnen och ungdomarna berätta för varandra om sina dikter och då får vi åter igen möjlighet att samtala om hur en del emojis kan tolkas på olika sätt…