Workshop för att hylla friheten!

Den 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter, hade vi en gemensam temadag på Söderslättsgymnasiet. Mänskliga rättigheter; två ord med så mycket, och så livsviktigt innehåll. Vi uppmärksammar det hela tiden, men vi tyckte också det är viktigt att uppmärksamma det mycket på en gång – så det fick bli en hel temavecka på Resurscentrum som knöt an till det vi ständigt pratar om och det vi i fortsättningen ständigt kommer prata om.

I dag har vi haft en workshop som kopplas samman med temadagen; en workshop för att hylla friheten! Vi lärare har samarbetat över ämnesgränserna för att skapa helheter och sammanhang i elevernas lärande. För att göra det lite annorlunda och kreativt fick eleverna skapa egna dikter på temat, som en del av projektet poetry for a sustainable future. Utifrån veckans roligheter och utmaningar – bland annat en föreläsning från Amnesty, Disneyfilmen Mulan (med fokus på jämställdhet), musik, kreativt skapande med hjälp av kända citat och klassrumsdiskussioner – skapade vi en ordlista som eleverna fick utgå ifrån när de skapade sina dikter.

Torsdagens workshop blev en succé och många och fina dikter kom till liv med stolta författare bakom. Under fredagen kom det flera önskemål från eleverna om att fortsätta skapa poesi för en hållbar framtid. För många elever är eget textskapande en stor utmaning, men det har visat sig att dessa kreativa övningar väcker nyfikenheten och lusten att börja läsa utforskande och skriva dikter. Underbart när skolarbetet är meningsfullt och berikande för eleverna! När vi tillsammans hittar nya sätt att övervinna hinder och möjliggöra medskapande för alla oavsett förutsättningar och behov kan vi börja tala om en lärande gemenskap.

Lämna ett svar