Hur skapar vi undervisning som fångar eleverna – som överträffar deras förväntningar och väcker deras inneboende kreativitet till liv? Hur skapar vi uppdrag som får eleverna att hamna i flow? Ett sätt är Black Out Poetry!

Vi har under ett antal veckor gemensamt läst Petters bok 16 rader och kopplat den till undervisningen i litteraturhistoria och de globala målen, bland annat 3, 4 och 10.

Tillsammans befinner vi oss på en resa genom litteraturhistorien där vi berikas av olika “litteraturprovningar.” Just sång och poesi har vi “zoomat in” lite extra. Vi fick höra i filmserien “Hej Litteraturen” (UR)  att “god litteratur är starkare än döden”. Ett sådant påstående måste så klart utforskas…:) 

Black Out Poetry är en metod som handlar om ett kreativt diktskapande där eleverna “skriver” utan att skriva. De utgår från en befintlig text och färglägger allt svart utom de ord eller meningar som de vill ska bli en dikt.

Det är bra när eleverna ställer frågor som; Maria, är rap poesi?  och Varför tror så många elever att poesi är tråkigt och krångligt? Det är härligt när de berättar hur deras bild av poesi förändras genom att vi arbetar med poesi i undervisningen på ett modernt, lärorikt och roligt sätt. I bakgrunden hade vi Petters musik i gång, vilket skapade en härlig stämning i rummet.

Dikt är som att bli träffad rakt i ansiktet av en snöboll, säger Henrik Lindborg och så är det när vi läser Jonathans dikt skapad utifrån Petters text “Fristad” (16 rader). Den kopplas till mål 10 minskad ojämlikhet.

Kalla mig onormal

jag e van

jag sticker ut

och jag kan vara mig själv

Jag har accepterat det

så låt mig inte matcha

Dikterna delade vi på skolans mediatek och i sociala medier. Eleverna blev glada när Petter läst deras dikter och skrivit en hälsning till dem på Twitter.