Samplingsdikter – “ett skapande i en lekfull form”

Samla ihop så många diktböcker du hittar, dela in eleverna i grupper, ha en tydlig struktur och låt sedan kreativiteten flöda…

Jenny och eleverna på Wendesgymnasiet arbetar med samplingsdikter i undervisningen – “ett skapande i en lekfull form” som motiverar eleverna. Läs och inspireras genom att navigera till Jenny på Wendes

Vi blir så klart nyfikna på hur eleverna arbetar vidare med dikter. I bloggen förmedlar Jenny att det rör sig om en “helt annan uppgift”. Kanske skapas poesi för en hållbar framtid, det vill säga poesi som kopplas samman med ett/flera av de globala målen i Agenda 2030 och länkas samman i den globala poesigemenskapen under World Poetry Day 2019? #sustainablepoetry

Vi får helt enkelt hålla utkik och se vad som händer framöver…

Tack Jenny för att du delar med dig!

Bild och bildtext: Jenny Edvardsson

Lämna ett svar