Inför kick off

På fredag har vi gemensam kick off i skolans mediatek på Söderslättsgymnasiet där elever och personal kan mingla, utforska projektidén och hämta inspiration. Våra bibliotekarier i världsklass inspirerar, tipsar om poesiböcker och mycket mer. Jag (Projektledare) och Eva (SSA-representant) är också där för att inspirera, inspireras och svara på frågor.

Författarbesök ger nya lärandeupplevelser

Vi är glada att författaren och människorättsinformatören Johanna Wester besöker oss på Söderslättsgymnasiet för att inspirera ungdomar och lärare att tillsammans skapa poesi som berör det globala målet 5; jämställdhet. Den möjligheten har vi fått genom Författarcentrum och vårt deltagande i skrivtävlingen “Jag skriver i dina ord”.

Undervisningsutveckling – värdegrunden i undervisningen varje dag

I höstas föreläste Johanna (som företrädare för FN-förbundet) om jämställdhet för lärare på Söderslättsgymnasiet. En föreläsning som handlade om jämställdhet, könsroller och att utveckla elevernas fulla potential. Fortbildningen syftade att stärka det vi lyfter fram i samabertsprojektet Poetry for a Sustainable Future, dvs. hur värdegrundsarbetet kan genomsyra undervisningen och vikten av att barns och ungas röster hörs i undervisningen och i samhället.

Författare och elever bloggar inför författarbesöket

Elever från olika gymnasieprogram har samarbetat för att skriva brev till Johanna inför författarbesöket. Dessa hälsningar och mer om hur vi arbetat i undervisningen inför författarbesöket finns att ta del av i vår blogg Kreativ design för lärande; “Vi kan försöka kväva våra drömmar, men de hittar alltid upp till ytan för det är vad hjärtat vill” Klicka på inlägget och läs elevernas och Johannas hälsningar (längst ner). Läs och inspireras! Att blogga med en författare är väldigt uppskattat och skapar glädje. 🙂