Barn och unga berättar och påverkar

Välkommen att vara en del av ett inspirerande samskapande; ett samskapande över ämnesgränser, skolformer, landsgränser och över världsdelar. Tillsammans med barn och unga skapar vi poesi för en hållbar framtid och delar våra tankar med hela världen under World Poetry Day den 21 mars. Använd: #sustainablepoetry

  • Dikterna som skapas måste kopplas samman med minst ett av de globala målen
  • Kommunicera på valfritt språk, om möjligt gärna en översättning till engelska så våra vänner runt om i världen också kan läsa dikterna
  • Kommunicera på olika sätt; skriv, berätta muntligt, skapa en bild eller kanske en film.
  • Samarbeta gärna med kollegor och skapa er gemensamma väg mot målet, arbeta förslagsvis ämnesövergripande och åldersblandat. Det finns många vägar mot målet.
  • Vi vill gärna uppmuntra alla att kommentera på bloggen. På det sättet delar vi allt det härliga som vi gör för vår gemensamma framtid. Läs mer på bloggen, som uppdateras med inspiration kontinuerligt.
  • Vill ni dela skapandeprocessen i undervisningen med fler? Använd kontaktformuläret.
Bild: UNDP