Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Läslovets tema 2020 är högläsning

När man öppnar en bok så öppnar man också dörren till en värld av äventyr. Språkets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara verkligheten, bortom rum och tid.

INGVAR LUNDBERG (NYPON FÖRLAG “DÄRFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT LÄSA HÖGT FÖR BARN!”)

E-poesiantologin Poesi för en hållbar framtid med dikter skapade av barn och unga i Trelleborg passar jättebra för högläsning och samtal om barns och ungas tankar om vår samtid och framtid. Boken framställdes som en gåva till alla barn och unga och syftar till att inspirera och väcka nyfikenheten att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid. Ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

POP UP POETRY i samband med bokrelease

I samband med e-boksläppet under Världspoesidagen 2020 arrangerades POP UP Poetry: 17 dikter av barn och unga som lyftes fram av 17 ambassadörer 17 olika platser runt om i Sverige. Författare och människorättsinformatör Johanna Wester läste “Stark” av Tova i grundskolan.

Dröm världen på nytt

Illustration Nikki Schmidt, Simply Draw it Big

På grund av den hastigt ökande spridningen av covid-19 är poesiaktiviteten på Trelleborgs museum inställd i dag. Således blir det ingen läsning av poesi på museets tak. Dock kvarstår möjligheten att läsa och skapa poesi hemma och dela med andra via sociala medier: #sustainablepoetry

Utmana dig själv eller en vän. Kanske samlar du hela familjen och skapar er gemensamma dröm för en hållbar framtid? Vi befinner oss just nu i en kris och då behövs drömmar, önsketankar och innovativa idéer mer än någonsin. Häng med på poesiäventyret där vi drömmer världen på nytt.

Läs mer om höstlovsutmaningen: HÖSTLOV och LÄSLOVS– aktiviteten

Samskapande för livslångt lärande och en hållbar framtid

Nu har läsårets samskapande startat. I projektplanen finns en karta att navigera efter – mål, riktning och process för hela poesiäventyret fram till Världspoesidagen 2021. Det finns även en läsfrämjande”happening” i samband med Världsbokdagen. Välj själv i vilken omfattning du/ni vill medverka i projektet – lokalt, nationellt och/eller internationellt. Alla kan vara med och hitta sin egen ingång till det globala samskapandet där vi tillsammans 1) lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, 2) ger hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolans och skolans undervisning och 3) stärker genomförandet av Agenda 2030 med inriktning på mål 4 och delmål 4.7. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Länk till projektplanen

Professionella lärande gemenskaper

En av de viktigaste motivationsfaktorerna i alla organisationer är övertygelsen om att det arbete som görs är värdefullt och meningsfullt, att det gör en positiv skillnad i världen.

Dafour & Marzano (2017)
Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultaT s. 195; se även Håkansson & Sundberg (2018)Utmärkt ledarskap i skolan. Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse.

Projektet bygger på deltagande design där alla medskapare har en betydande roll i att bygga professionella lärande gemenskaper. Tillsammans fokuserar vi på en samarbetande kultur över ämnesgränser och skolgränser med fokus på undervisningsutveckling som stärker elevernas deltagande i undervisningen och deras måluppfyllelse samt deras röster och medskapande i samhällsutvecklingen. Projektet öppnar också uppför möjligheter att samarbeta med skolbibliotek och andra aktörer utanför skolan.

Genom att ta del av varandras undervisningsexempel kan vi arbeta med designmönster, vilket bidrar till reflektioner kring olika didaktiska val. Vi kan också hjälpa varandra att frigöra tid genom att inte ”uppfinna hjulet på nytt” utan istället skala upp goda undervisningsexempel i fler klassrum (jfr Håkansson & Sundberg (2018) Utmärkt ledarskap i skolan. Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse).

Skapa en internationell dimension i undervisningen

Genom att arbeta med Sustainable Poetry kan du också skapa en internationell dimension i undervisningen. I förskolans och skolans läroplaner lyfts det viktiga internationella perspektivet fram som ska främja barns och ungas förståelse för värdet av mångfald; att utveckla deras förmåga att förstå och leva sig in i andra individers villkor och värderingar. Det lyfts också fram hur samhällets ökade internationalisering ställer krav på att kunna se det lokala i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet. Klicka på länken för att läsa mer om det globala samskapandet och hur du kan ansluta till projektet via eTwinning, som är en digital samarbetspalttform för lärare och elever.

Länk till projektet på eTwinning

Sida 1 av 106

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén