#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Få ord – stort innehåll

öppna himlar

havet tar sanden

under mina fötter

Haikupoeten Anna Maris besöker Söderslättsgymnasiet för att inspirera och skapa haiku med våra elever. Det ser vi väldigt mycket fram emot! Även i år kopplar vi ihop Sustainable Poetry med den nationella skrivtävlingen “Jag skriver i dina ord” och ger därmed eleverna möjlighet att tävla med sina dikter i två sammanhang. För de som vill tävla i “Jag skriver i dina ord” kan hämta inspiration via deras hemsida.

Så “marineras” eleverna i poesi

Under jullovet har elever och lärare på Söderslättsgymnasiet läst poesi. En dikt om dagen har varit på agendan och kommer även vara det fram till World Poetry Day den 21 mars. Eleverna har med handledning av undervisande lärare och bibliotekarier valt diktböcker. Det är väldigt spännande att se vilka olika diksamlingar de valt att läsa. Det blir också spännande att ta del av utbytet mellan eleverna när de nu ses igen efter lovet och får möjlighet att berätta om dikterna de läst.

Tanken är att eleverna ska ansvara för inledningen till varje undervisningssekvens genom att presentera dikter för varandra. Högläsningen och samtalet om “dagens dikt” tar ungefär 10 min av undervisningstiden. Ett härligt sätt att inleda undervisningen, fånga allas uppmärksamhet samt skapa en läsfrämjande gemenskap!

I all läsundervisning är urvalet av texter centralt. Texter ska helst vara både engagerande och utmanande. […] just i hänförelsen finns en viktig didaktisk potential då lust är avgörande för lärande. Först när vi känslomässigt berörs kan vi också påverkas intellektuellt.[…]

“Att välja texter” av Caroline Graeske och Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet. Ingår i Skolverkets lärmodul perspektiv på litteraturundervisning

Väldigt många har valt att läsa Mjölk och honung av Rupi Kaur, så det råder ingen tvekan om att eleverna är nyfikna på instapoesi. Några har också börjat följa henne på Instagram. Här är exempel på andra diktsamlingar eleverna valt att läsa:

Det var jag som kom hem till dig – Nina Hemmingsson

Takträdgårdar – Johannes Hélden

Sitta lugnt med ordentliga skor – Maria Seisenbacher och Jenny Tunedal

Vävnader – Johan Lindblom

Till fots till Martha’s vineyard – Franz Wright

The Chaos of Longing av K.Y. Robinson

Flod mot intet – Clara Jones

Dikter av Lars Forssell

Vit fjäril – KO UN

På språng över det som varit – Björner Torsson

Jag hatar naturen av Anna Axfors

Berör och förstör – dikter för unga – Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar

Globalt samskapande för en hållbar framtid

Läsglädje som ledstjärna! Poesi ger barn och unga möjlighet att läsa med alla sinnen och Sustainable Poetry inkluderar alla i ett kreativt läsutvecklande äventyr utan gränser. 

Vi vill väcka nyfikenhet, uppmuntra till läsning och utforskandet av en gömd litterär skatt, främja reflekterande samtal och eget kreativt skapande av poesi med kraft att förändra världen. Barn och unga över hela världen ska veta att deras röster är viktiga i byggandet av en hållbar värld!

Vår gåva till barnen i Ghana är material så att de kan skapa ett blommande poesiträd utomhus. En mötesplats där alla kan inkluderas i skapandet och där alla kan läsa och berikas av fina dikter som handlar om en hållbar framtid. Det är helt fantastiskt att se vilken glädje och vilket engagemang som frambringas hos barn och unga. Vårt samskapande får barn och unga att växa som männsikor samtidigt som det utvecklar medborgerlig förståelse, global medvetenhet och kulturöverskridande förmågor. Jag blir så rörd när jag läser deras brev och dikter. <3 #Agenda2030#sustainablepoetry #Leavenoonebehind

Sida 1 av 80

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén