Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

WWF Sweden Youth inspirerar

“Jag tycker verkligen att att vi människor sätter oss själva i skiten och låter det dåliga ta över. Därför behöver vi människor som Sara som kommer och hjälper oss och ger oss nya tankar för att bromsa oss själva och se över vad vi gör i dagens samhälle.” Elev, åk 3

I går inspirerade Sara Tingström från WWF Sweden Youth elever på Söderslättsgymnasiet, dels genom att berätta om ledarskapsprogrammet som tränar morgondagens hållbarhetsledare, dels genom att ge olika förslag på hur de kan engagera sig för en bättre och mer hållbar värld. De fick också genom samtal dela tankar, känslor, erfarenheter och idéer för att göra skillnad i det lilla och i det stora. Bland annat lyftes insändare och poesi fram som två exempel på att göra sina röster hörda.

“Det var väldigt inspirerande att lyssna på och man fick verkligen en tankeställare. Efter detta fortsatte vi med våra insändare utifrån feedbacken vi fått på dem av Maria.” Elev, åk 3

Eleverna skriver just nu insändare, exempelvis om hur skolan bör förändras för att vara tidsenlig, kvalitativ och meningsfull, eller varför vi behöver bry oss om biologisk mångfald och klimatfrågan i stort. De är kloka, har många bra idéer och vill att vuxna ska lyssna och agera. Tanken är också att elevernas insändare ska re-designas till Black Out Poetry.

“De var mycket intressant att höra vad unga kan göra för skillnad och vad vi själva kan göra för en bättre hållbar utveckling. Något som jag verkligen tog till mig var de diskussioner vi hade och vad vi kunde göra för skillnad.” Elev åk 2

WWF Sweden Youth arbetar för att ge unga en självklar plats i frågor som rör hållbarhet och vår framtid. De nöjer sig inte med gårdagens lösningar utan samskapar med unga för att utmana gamla sanningar och hitta nya framkomliga vägar. “Världen är stor, men du är större” var dagens budskap till eleverna. Jag tänkte på Tranströmers “Romanska bågar” och tillägger; du har alla möjligheter inom dig…💫Läs mer om WWF Sweden Youths fantastiska engagemang: WWF Sweden Youth Varmt tack Sara Tingström för att du berikade vår dag!

Psykisk hälsa på schemat

God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och är en angelägen samhällsfråga att informera om, samtala om och skapa utifrån tillsammans med ungdomar i skolan. Initiativet “For A Better Day” där representanter för Tim Bergling Foundation, Mind, Suicide Zero och Bris har samlat in ungdomars tankar om en bättre framtid är en bra utgångspunkt. I boken uttrycker ungdomar olika faktorer som skapar stress, exempelvis betygshets, vårdköer och oro för framtiden samtidigt som de förmedlar idéer och lösningar för en bättre morgondag. Unga vill exempelvis ha utbildning om psykisk hälsa i skolan; få kunskap och verktyg för att förstå sig själv och andra samt för att hantera motgångar och relationer på ett hållbart sätt. De vill också att vi sätter psykisk hälsa på schemat för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

LÄS, SAMTALA och SKAPA KÄNSLOPOESI

Ett förslag är att bjuda in representanter från elevhälsan, koppla ihop flera av skolans ämnen och gemensamt utforska och samtala om det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande och därefter läsa och samtala utifrån berättelserna i boken “Det här behöver vi, for a better day” Berättelserna kan exempelvis inspirera unga till att skapa känslopoesi – att klä sina tankar och känslor i ord – uttrycka svåra, djupa och starka känslor.

Elever som har svårt att komma igång kan få inledningsfraser som exemplevis; Jag känner mig arg/ledsen/lycklig när…Jag blir upprörd när…När jag är lycklig…Jag bryr mig om…Jag gråter när… Ett annat sätt är att välja ett ord/en mening ur någon av texterna i boken och skriva/skapa utifrån det. Det finns många vägar mot det gemensamma målet att lyfta ungas röster för en hållbar framtid.

Jag lever i ständig skam för min psykiska ohälsa. Rädsla att inte få hjälp, att inte tas på allvar, att se självmord som den enda utvägen. Jag vill inte dö. Jag vill få hjälp. Förbättra den psykiska vården för unga, avdramatisera! Innan gymnasiet visste jag knappt var psykisk ohälsa var. Gör det obligatoriskt i grundskolan, starta dialogen och lär oss. Kunskap är makt, även mot hjärnspöken.

– “Det här behöver vi, for a better day”, s. 35

Inspireras av exempel där lärare inom ramen av Sustainable Poetry infört psykisk hälsa i skolans undervisning:

Hälsa och lärande hänger ihop

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka

Poesi för hälsa och välbefinnande

Sustainable Poetry: Ungdomar uppmärksammas för dina dikter

Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande

Bara få va mig själv – Ett poetiskt möte med elevhälsan

Bokälskarnas boktipsbakelse till alla barn!

Medskapare i Sustainable Poetry arbetar läsfrämjande på många olika sätt, bland annat genom att väcka nyfikenhet och intresse för att läsa och att stärka läsaridentiteten hos barn och unga. Anneli Wahlsten och Anki Källman, är två lärare i ABC-huset i Mullsjö som ger läsningen en stor plats i undervisningen och i barnens liv.

Får jag den boken efter dig? Var är Kattresan? Kolla här, vilken cool bild! 

Treorna i ABC-huset i Mullsjö läser och samtalar med varandra om innehållet i böckerna. Varje dag läser eleverna analogt och digitalt. Först läser de självständigt ett långt pass i pappersböcker. Vi ser att det ger en särskild ro och bjuder ofta in till spontana små samtal. Böckerna står i långa rader på boklister med sina lockande omslag väntande på att bli väckta. De böcker vi har högläst tillsammans blir extra populära. De karaktärerna har vi lärt känna ihop och är våra vänner. Vi berörs av innehållet. Vi skrattar eller blir upprörda. Vi reagerar! Eleverna känner på böckerna. Tar i dem. Bläddrar. Ihop. ❤️

Ända sedan eleverna gick i åk 1 har vi undervisat om de 17 globala målen och skrivit dikter, Sustainable Poetry, både tillsammans och enskilt om de tankar som bubblar inom oss. Kärleken och kraften i poesin är magisk! Vi ser hur alla elever får en chans att uttrycka sig. Dikten är fri! Sustainable Poetry är med och skapar elever som både vill läsa och skriva i sitt liv. Vi vuxna behöver ge eleverna möjlighet att: 

– ge TID för läsningen

– omge eleverna med böcker 

– samtala om innehållet 

Vår stora inspiratör till dessa framgångsrika idéer är Anne-Marie Körling; lärare, författare och ständig läsfrämjare. ❤️

Glada hälsningar från Anneli och Anki

Det finns ett samband mellan läskompetens, välmående och delaktighet i samhällslivet – upplevelsen av att kunna påverka. I Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande Främja läsning betonas vikten av att rusta barn och unga med läsupplevelser, stärka lästilliten och läskompetensen; att kunna ta del av information och litteratur i olika format är en förutsättning för lärande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Den fria och kreativa läsningen berör oss som människor och har betydelse för bildning och personligt växande.

Barnen har tillsammans skapat Bokälskarnas boktipsbakelse där de berättar för varandra varför de vill läsa och varför det är viktigt. Barnen bidrar till att hålla läsmotivationen igång – De är läsförebilder för varandra!

Läs också om barnens poetiska demokratitårta som innehåller deras dikter om demokratins utveckling och framtid: Skolan firar Sveriges demokrati 100 år – Mullsjö kommun. Den 2 meter höga tårtan finns att ta del av på Mullsjö kommunbibliotek och lyfter barnens tankar och känslor om demokrati och de 17 globala målen.

Sida 1 av 149

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén