Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Mål 15 i sikte – utforska zoologipoesi med barnen

Barns meningsskapande kring ekosystem och biologisk mångfald – Om att lära med alla sinnen

Samla 3-6 åringarna i förskolans utemiljö och utforska det globala målet 15 genom att läsa, samtala och skapa utifrån zoologipoesi. I boken “Zoologipoesi – små djur i toner” av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa väntar ett poesiäventyr där barnen dels får möta dikter som fångar djurens olika karaktärer dels kort faktabaserad beskrivningar. Ha också mobilen nära till hands för att optimera upplevelsen genom att lyssna till musik om djuren av Petri Kumela. Musiken har varit inspiration för diktskapandet. I boken finns en QR kod där vi får tillgång till hans gitarrstycken, men även här: Petri Kumela.

Fånga in barnens nyfikna frågor som underlag för samtal. Lär er mer om djuren tillsammans och utforska hur vi kan hjälpas åt att ta hand om och värna djur och natur. Humlan kanske kommer förbi medan ni läser och samtalar och vips så bygger ni en dikt tillsammans om våra bästa pollinerare. Dela på förskolan och skicka in till poesitävlingen 2021!

In i blommans mjuka bädd

tumlar humlan sammetsklädd.

Korgen full av blomstergull

glansig päls

runt humlans hull.

I varje tunnel väntar det

en klibbig härlig

hemlighet.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Läroplan för förskolan – Lpfö18, s 9

Språklig mångfald som resurs i undervisningen

Dikterna i boken har översatts från finska till svenska av barnboksförfattaren Annika Sandelin. Om det finns barn i gruppen som har finska som modersmål är det all idé att använda boken på båda språk och arbeta transspråkande så att den språkliga mångfalden kan blomma ut.

Utforska mer

Fakta om humlan kan exempelvis utforskas via följande lärresurser:

WWF – Humlor

UR – Brita Bi och Hanna Humla

Samskapande mellan skolstadier

Boken öppnar också upp för samskapande mellan barn och unga i olika skolstadier. Exempelvis kan elever i grundskolan eller gymnasiet lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald och berätta för de yngre barnen. De får troligen många nyfikna frågor att besvara. Därefter kan de läsa och samtala om dikterna och slutligen använda kunskaper och kreativitet för att tillsammans skapa poesi för en hållbar framtid.

“Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans”

Illustration av Emma, Liljeborgsskolan i Trelleborg

Sustainable Poetry syftar till att ge barn och unga goda förutsättningar att tillägna sig och vidareutveckla kunskaper om hållbar utveckling. Genom ett dynamiskt samskapande inkluderas de i kreativa processer kring agenda 2030 och ger röst kring komplexa frågor som berör såväl deras egna liv som vår gemensamma framtid.

I regeringens proposition om Agenda 2030 “Sveriges genomförande av Agenda 2030, som nyligen presenterades, betonas barns och ungas medskapande, vilket är så viktigt: “Ge nästa generation inflytande över dagens beslut.” Barns och ungas perspektiv, engagemang och nytänkande är av stor betydelse för genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt.

Genom ett medskapande i Sustainable Poetry lär sig barn och unga om de globala målen, om barns rättigheter i samhället och att “uttrycka sin mening och bli lyssnade på, vilket är en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn” (Prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030). Genom det kreativa och meningsfulla skapandet får de således syn på och förståelse för samtidens och framtidens utmaningar och möjligheter, hittar sin egen röst och involverar sig i samtidens och framtidens komplexa frågor och beslutsfattande.

I den samskapande processen, som bygger på designtänknade, framträder principen om att ingen ska lämnas utanför. Lärare över ämnesgränser och skolstadier, bibliotekarier, musiepedagoger med flera nyttjar digitaliseringens möjligheter och det samskapande perspektivet för att bygga en samarbetande kultur och professionella gemenskaper för lärande (Richard Dufour och Robert J. Marzano). På så vis kan alla barn och unga oavsett förutsättningar och behov inkluderas i den sociala gemenskapen och skapa poesi för en hållbar framtid genom olika uttryckssätt.

Poesi, lärande för hållbar utveckling och digitalt samskapande möjliggör samspel mellan tanke och känsla och konst och vetenskap. Det ger barn och unga verktyg för att navigera i det okända, experimentera, utmanas att tänka utifrån ett helhetsperspektiv och visualisera sig framtiden – den som ännu inte finns. Ska vi nå de globala målen behövs en holistisk inramning; koppling mellan olika discipliner där samtliga dimensioner av hållbar utveckling utmanar och samspelar.

I skrivande stund skapas den digitala poesiantologin Imagine – Better days will come som skildrar barns och ungas perspektiv under coronapandemin och den framtid som tar vid. Den blir ett viktigt bidrag i arbetet med att stärka barns och ungas perspektiv och medskapandet i en ny berättelse om framtiden.

Fenix

Världen ser ut att dö

Men det är inte allt

Världen ändras hela tiden

Och på väg mot nästa anhalt

Världen dör och föds på nytt i en uråldrig dans

Världen likt allt annat

Vill existera i balans

Det började inte med mig

Det slutar inte med dig

Allt du någonsin haft

Kommer finnas på display

Det som fanns före

Är större än oss båda

Men det blir inte värre än så

Det kan jag lova

Ludwig, Oxievångskolan i Malmö

Sommarlov med Instapoesi

Upptäck, utforska och upplev! Ta tillfället i akt och utforska något nytt i sommar. Vad sägs om Instapoesi? Fånga ögonblicket med din kamera och sätt ord på dina tankar och känslor. Dela på Instagram och skicka utmaningen vidare. Inspirera och inspireras! I slutet av sommaren utser vi en vinnare som belönas med ett fint pris.

Blommorna växer

Likt självkänslan på våren

Än finns det glädje

Haiku av Felicia

Även en kall dag

Glittrar solen mot havet

Då finns hoppet där

Haiku av Hedda

Sida 1 av 99

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén