#sustainablepoetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

“Mitt modersmål är en krona på mitt huvud”

I dag uppmärksammar vi internationella modersmålsdagen över hela världen och i Trelleborg samskapar Sustainable Poetry med Modersmålsenheten och med lärare som undervisar nyanlända elever på språkintroduktion.Dessutom samskapas det med lärare och elever från olika delar av världen genom bland annat eTwinning. Språklig mångfald behövs för att skapa en hållbar framtid!

I samband med Trelleborgs första poesifestival som hölls på stadsbiblioteket i Trelleborg under World Poetry Day den 21 mars 2019 fick vi ta del av hur det arbetats med transpråkande i undervisningen och frambringats poesi med koppling till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling på ett 20-tal olika språk i Trelleborg. Lyssna till lärarna som arbetat framgångsrikt med eleverna, exempelvis säger läraren Riitta så här; vi har arbetat i språk 1 och 2 med nyanlända elever, med dikterna och de globala målen. Det här har varit en utmaning eftersom eleverna har varit här från ett par veckor bara till ett till två år. Vi har tränat och vi har jobbat, tolkat och vi har skrattat och vi har gråtit ibland. Det har varit en riktigt härlig utmaning.

Under poesimaraton på scenen fick vi bland annat lyssna till Ghaiath som förmedlade sin dikt Mitt språk med stark inlevelse, närvaro och övertygelse. Jag minns hur berörd jag blev av ögonblicket. Hans tankar och känslor klädda i ord bidrar till att lyfta vikten av hur språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald, för att stärka samarbete och bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv (Unesco).

Jag visste inte att språk var en skatt

Jag visste inte att mitt språk är min frihet

Jag visste inte att mitt språk är min styrka

Nu vet jag värdet av mitt språk när jag lämnade

mitt modersmål är

en krona på mitt huvud.

Så här skriver hans lärare Alice om att skapa poesi för en hållbar framtid tillsammans med eleverna och avslutar med en dikt som lyfter deras rätt att fritt uttrycka sig på sitt modersmål; Dessa ungdomar får uttrycka sig genom sitt språk och ett främmande språk. Deras dikter har utformats genom deras identitet och där kulturen framhävs på deras modersmål. Känslor och tankar kommer fram i dessa fantastiska dikter som kopplas till de 17 globala målen. Är evigt tacksam för att ha fått arbeta med dessa ungdomar.

Språk är ett sätt att kommunicera på,

eleverna kommunicerar på sitt språk.

En dikt talar mer än vad språk gör,

elevernas dikter är som himmelriket.

Eleverna har förberett något väldigt speciellt till andra upplagan av Trelleborgs poesifestival den 20 mars. Det ser vi fram emot!

Illustration av Liam Åkeson Rayner- skapad utifrån dikten “Mitt språk”.

Läs mer om hur modersmålslärare i Trelleborg arbetar med poesi utifrån ett transpråkande perspektiv; Eleverna utvecklar sina språk i ett meningsfullt och autentiskt sammanhang. Läraren skapar en inkluderande lärandemiljö där elevernas flerspråkighet utvecklas och bekräftas.( Pedagog Trelleborg – förstelärarna i Trelleborgs kommun delar med sig av undervisningtips, kunskap och erfarenheter för att inspirera kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet.)

“Med Södergran föds det moderna jaget – som kvinna”


”Jag gör icke dikter utan jag skapar mig själv, mina dikter äro mig vägen till mig själv.”

Edith Södergran (Litteraturbanken)

Hur väcker vi elevernas nyfikenhet för den svenska poesin, litteraturhistoria och att läsa för förståelse, att komma bakom det manifesta i texten, att lära sig att uttolka djupare betydelser (Martinsson, B-G. Därför läser vi skönlitteratur. Lärportalen, Skolverket) i en tid när andra texttyper konkurrerar om elevernas uppmärksamhet?

I samband med introduktionen av det globala målet 5 och litteraturhistoria läste vi dikter av Edith Södergran, bland annat Vierge moderne och Dagen svalnar. Därefter utforskade vi hur Molly Sandén vävt ihop dikterna och tonsatt dessa på sitt eget vis i programmet Helt lyriskt. Vi började med högläsning och därefter parsamtal med fokus på tolkning och känslor. Eleverna fick snabbt syn på att dikter betyder olika saker för olika individer. Det var troligen lättare för eleverna att relatera till innehållet eftersom vi också lyssnade på Molly Sandéns version Jag e.

Tanken med undervisningen var att ge eleverna nya textupplevelser. Molly Sandéns Jag e var välbekant för eleverna, men Edith Södergran var det ingen som hört talas om. Tillbaka till frågan; hur vi väcker elevernas intresse för att lära sig om centrala svenska verk och författarskap samt utvecklar förmågan att sätta in dessa i ett sammanhang? Hur får vi eleverna intresserade av att läsa med inlevelse, reflektera och producera egna texter med utgångspunkt i det lästa?

Nästa lärsekvens var att sätta dikterna i en historisk kontext och utforska vem Edith Södergran var. En poet före sin tid, vad menas med det? Vi tog hjälp av Litteraturbankens material som innehåller dikter och förslag på samtalsfrågor. Vi samtalade om de fyra stroferna i kärlekshistorien Dagen svalnar och stannade upp vid den sista strofen, dels eftersom det står att i en svensk diktantologi från 1928, ‘Levande svensk dikt’, har sista strofen utelämnats och dels för att Molly Sandén valde just den strofen som refräng. Eleverna fick samtala om vad det kan tänkas bero på?

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ –
du är besviken.

Under närläsningen av Vierge moderne fokuserade vi bland annat på titeln; Den moderna jungfrun. Eleverna spekulerade… Vi samtalade vidare om Södergrans kvinnoideal och om jämställdhet; mål 5 i Agenda 2030. Eleverna förde ett kritiskt livligt samtal om kvinnoideal, bland annat om den modiga kvinnan som går sin egen väg, om #Metoo, influencers m.m. Det märktes att jämställdhet är en viktig fråga för unga; de har mycket att säga och vill påverka. Genom dikterna och det kreativa skapandet av masker kan de göra sina röster hörda.

Vidare styrde jag om samtalet till metaforerna i dikten, vilket syftade till att eleverna skulle få syn på vilken betydelse skapande av bilder kan få för en dikt. Flera elever släppte snabbt fokus på metaforerna och identifierade den upprepande delen jag är som då fick oss att samtala om diktens form och stilfiguren anafor, det vill säga när alla rader i dikten inleds med samma ord.

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.

Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,

jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol …

Det var många som blev nyfikna på Edith Södergrans dikter och kanske berodde det på att vi kopplade ihop dikterna med Molly Sandéns bidrag i Helt Lyriskt eller så kanske det var för att de fick uppleva en annorlunda läsupplevelse genom textnära läsning med stor öppenhet för personlig tolkning? I år gör vi en favorit i repris och kopplar Molly Sandéns Jag e till två moderna gudar, identitet och genus, som vi utforskat i konstutställningen Gudar och monster på Trelleborgs museum tidigare i höst. Eleverna inspirerades av konsten, skapade egna masker från grunden och parallellt dikter som skall harmoniera med masken och de moderna gudarna identitet och/eller genus. En väldigt lärorik utmaning för eleverna…

Eleverna som antagit utmaningen att skriva i Edith Södergrans anda ges möjlighet att medverka i skrivtävlingen Jag skriver i dina ord. En skrivtävling för gymnasieelever som går ut på att de ska komponera ihop en ny text utifrån en dikt eller en låt. Eleverna fick uppmaningen att “ta ut svängarna rejält” som förmedlas på tävlingssidan. Efter lovet blir det bearbetning av dikterna, samtal kring Vierge Moderne och Dagen svalnar, dekorering av maskerna och slutligen, om eleverna önskar, bidrag både i den nationella tävlingen Jag skriver i dina ord och den lokala tävlingen Sustainable Poetry.

Det är väldigt inspirerande och lärorikt att ta del av hur Edith Södergrans dikter och Molly Sandéns tonsatta version av mixen Vierge moderne och Dagen svalnar fått fart på elevernas poesiskapande och nyfikenhet på litteraturhistoria. Det är många gånger, som sagt, svårt att väcka elevernas intresse för litteraturhistoria och inte minst poesi. Det gäller att hitta en ingång som fångar eleverna; musik, konst och hållbar utveckling har den effekten. I kursen svenska 1 arbetar eleverna snarlikt, men inte lika fördjupat kring litteraturhistoria, som i kurserna svenska 2 och 3.

Under Trelleborgs poesifestival blir det poesiutställning och poesimaraton till minnet av Edith Södergran – en nyskapande poet som var före sin tid. Då får vi ta del av elevernas kreativa poesiskapande och utforska hur de lyckades få masken, dikten och identitet och/eller identitet och genus att harmoniera med varandra.

Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Poesifestival med hållbarhetsfokus i Trelleborg

Den 20 mars är det dags för den andra upplagan av Trelleborgs poesifestival. I år sker den i samband med genomförandet av Trelleborgs första framtids- och innovationsdag. Dagens ledord är framtid, innovation och hållbarhet och kopplas samman med kommunens vision och Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt, och de tre inriktningsmålen för perioden 2020-2023; 1) Tryggt och säkert samhälle, 2) Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt 3) Attraktivt näringsliv. I vanlig ordning genomförs poesifestivalen i anslutning till World Poetry Day som firas över hela världen den 21 mars.

Poesifestivalen i Trelleborg är skapad av barn och unga för barn och unga och alla nyfikna medborgare och besökare. Barn och unga från förskolan till gymnasiet i Trelleborg och runtom i världen har skapat poesi med grund i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i syfte att ge röst kring viktiga samhällsfrågor samt ta plats i samhällsutvecklingen. Det går hand i hand med Barnkonventionen som ska genomsyra alla verksamheter i en kommun.

Dagen inspirerar till en klimatsmart och hållbar framtid genom exempelvis poesi på alla möjliga sätt och vis, scenframträdanden, konst, kreativa workshops, utställningar, tävlingar, poesimaraton, prisutdelning, hållbara utställare, lek och utmaningar, poesivandring och poesicafé. Dessutom medverkar artisten och poeten Emil Jensen som under de senaste åren turnerat med sina föreställningar för fullsatta hus genom Sverige.

Emils liveframträdanden har beskrivits som just sommarprat på scen, där hans låtskatt varvas med personliga berättelser och samhällssatir. I sin helt egna blandning av poesi, komik och musik tar han mellansnacket till en ny genre, där ämnen som hållbarhet, medmänsklighet och yttrandetrygghet är ständigt återkommande teman.

United Stage

Håll utkik på bloggen för att hitta höjdpunkterna! Framöver presenteras programmet där det ska finnas något för alla. Boka in den 20 mars redan nu och var med och sprid poesiyra i Trelleborg och i resten av världen!

Alla är välkomna!

#sustainablepoetry! #Agenda2030 #Trelleborg

Sida 1 av 85

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén